2 min lesetid

UBConnect har inngått fornyet avtale om 5G utbygging med Telenor for 2023 og 2024

Featured Image

UBConnect har vært en viktig partner i første fase av 5G utbyggingen for Telenor. Nå har de inngått ny avtale om videre utbygging av 5G i 2023 og 2024 i nye områder av Norge. UBConnect er med den nye avtalen en av Telenors største partnere innen 5G utbyggingen i Norge.
UBConnect skal i løpet av 2023 og 2024 bygge ut og oppgradere et betydelig antall nye 5G-basestasjoner for Telenor i Akershus, Vestfold, Buskerud, Aust- og Vest-Agder og i Sør- og Nord-Trøndelag.


Ambisiøse 5G-planer
Telenor har svært ambisiøse 5G-planer for de neste årene, med et mål om å levere 5G-nett til hele landet i 2024. UBConnect skal bygge en tredjedel av deres nye 5G-basestasjoner i 2023 og 2024, og befester med dette at de er en av Telenors største partnere innenfor 5G-utbygging.

–Vi er veldig fornøyde måten UBConnect har bidratt så langt i utbyggingen av vårt 5G nett i Norge og er derfor veldig glad for å ha med oss UBConnect på laget videre. UBConnect er en viktig leverandør for Telenor som leverer i henhold til våre forventninger til kapasitet og kvalitet, sier Ingeborg Øfsthus, teknologidirektør i Telenor Norge.

Ledende 5G-utbygger

UBConnect har vært en viktig partner i Telenors 4G-utbygging i Norge og i første fase av 5G-utbyggingen siden 2020. Denne fornyede avtalen mellom de to selskapene er en del av en større rammeavtale for utbygging og utvikling av Telenors mobilnett (RAN- Radio Access Network)._D0A6430_utvalg_lavoppl

Lasse B. Bjørgan, administrerende direktør i UBConnect uttaler følgende i forbindelse med inngåelse av den nye avtalen:

– Vi er veldig glade og stolte for at Telenor viser oss denne tilliten, og for det gode samarbeidet vi har hatt gjennom mange år. Dette er i tråd med våre ambisjoner om å være markedsledende innenfor 5G-utbygging i Norge, i tillegg til å være en spennende arbeidsgiver.

- Arbeidet med å bygge ut det norske 5G-nettet vil også gi oss et solid fundament for satsinger i andre markeder i Europa som vi allerede er i gang med sier Bjørgan. UBConnect har ambisjon om å være et ledende kompetanseselskap innen mobil i Norden og andre markeder.


UBConnect er en markedsledende leverandør av digital infrastruktur for mobilnettverk i Norge. UBConnect er også en stadig viktigere deltaker i utvidelsen av 5G-nettverk i det europeiske markedet.

2 min read

5G-tekniker – En jobb høyt over bakken

Å jobbe som 5G-tekniker er spennende og varierende. Vi har vært med to av våre medarbeidere fra Transtema-familien som...

4 min read

UBConnect sin fremtiden

Utvikling over grensen

Kanskje det verste som kan skje til en bedrift i dagens marked er å være selvtilfreds. Mens...

3 min read

UBConnect inn i Transtema-konsernet

19. desember 2022 – Transtema Group AB har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i den norske...