Om oss

 

UBC-Installers pictures (2.1)

UBConnect er en markedsledende leverandør av digital infrastruktur for mobilnettverk i Norge. Vi er en stadig viktigere deltaker i utvidelsen av 5G-nettverk i det europeiske markedet og, fra slutten av 2022, en del av Transtema Group AB.

Når vi skaper byggesteinene for neste generasjons mobilnettverk, knytter vi mennesker og verden sammen. Vi er stolte av å gjøre mulig et mer intelligent, effektivt og bærekraftig samfunn.

Vår unike operasjonsmodell setter oss i stand til å optimalisere vår kompetanse og yte den høyeste kvalitet og kapasitet – til avtalt tid, hver eneste gang.

Connected_world_Blue

Vi anser våre kunder som partnere – og vår ambisjon er å bidra til at de lykkes med å bli ledende i utviklingen av mobile nettverk.

Vi er i dag tilstede i fire europeiske land og har over 200 høyt kvalifiserte ansatte – mens vi fortsetter å vokse raskt.

Connection_Seashell

UBConnect er verdensmester i å bygge mobilnett - en tittel som innebærer ansvar for å tenke på bærekraft og bærekraftig utvikling, ettersom de er en viktig del av denne ambisjonen.

New call-to-action

pexels-s-migaj-747964
 

Vi utviklet en interaktiv digital brosjyre som fremhever våre tjenester, våre ansatte og våre partnere i et omfattende format som er lett å dele.

Les mer

UBCONNECT-16
 

 

Åpenhetsloven

UBConnect er bevisst sitt sosiale ansvar og har som klar ambisjon å kombinere sunn forretningsdrift med et tydelig ansvar for samfunn, anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Vi kjøper tjenester fra både norske og utenlandske leverandører og jobber aktivt med å sikre gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.

Ivaretakelse av arbeiderrettigheter er viktig for UBConnect og det arbeides systematisk med å sikre at leverandører og samarbeidspartnere etterlever lover, forskrifter og etiske retningslinjer. UBConnect er eid av Transtema og inngår i konsernets compliance program.

UBConnect ble i 2022, som første telekomentreprenør, medlem av Fair Play Bygg Norge. Organisasjonen er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden og jobber for å avdekke og bekjempearbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen. Medlemskapet oppleves som positivt av UBConnect og bidrar til ytterligere styrke UBConnect sitt arbeid med å hindre sosial dumping.

Du finner styrets redegjørelse pr. 30. juni 2023 her.

Henvendelser til UBConnect kan gjøres her

 

Kontakt oss

lasse

Lasse B. Bjørgan

CEO
DC1

Dejan Čakarević

CBDO
Roar copy

Roar Skålvik

Director Corporate Functions
Zuzana Habaj 2-1

Zuzana Habaj  

Director Support Functions
Knut Arild-1

Knut-Arild Slettaløkken

Director HSE, Quality & Field Efficiency
Mauricio 2-1

Mauricio Subirana

HR and Marketing Manager
UBC-Installers pictures (12)
UBC-Installers pictures (18)
Stocksy_txp7b463ef4Vt4300_Medium_2514723
Stocksy_txp7b463ef4Vt4300_Medium_1358208