3 min lesetid

UBConnect kjøper nye elbiler

Featured Image

For å fortsette med å bidra til bærekraftig utvikling, investerte UBConnect i nye elbiler for deres logistikk- og transportavdeling. 

Bærekraft og bærekraftig utvikling var viktige temaer for UBConnect i 2021, og skal fortsette å være viktige i kommende årene. UBConnect har lovet å følge FNs bærekraftsmål og å jobbe for å skape et mer intelligent og bærekraftig samfunn. 

Det siste som skjedde som en del av dette initiativet har vært å skaffe nye elektriske varebiler. 

Spesifikasjonene yes 2

Etter å ha sammenlignet ulike alternativer på markedet valgte UBConnect Toyotas Proace EV L2 Comfort, og e-Deliver 9, en modell lagt av Maxus, siden de tilbyr både komfort og funksjon. Darko Radivojević, Leder for installasjon og transport, forklarer hvorfor de ble valgt: 

-Sikkerhet var en av de avgjørende faktorene, siden e-Deliver 9 har både blindsonevarsler og kollisjonsvarslingssensorer. Begge modellene har god plass for last og er enkle å laste med alt nødvendig utstyr. Vår erfaring er at begge varebilene har en rekkevidde på ca. 300 km før de må lades, noe som fungerer bra for oss. 

Ikke den første, bare den siste 

Darko deler at UBConnect alltid har tenkt på bærekraft: 

-Disse er langt fra de første elbilene vi har skaffet; vi har førstegenerasjons Peugeot-modeller aktivt i bruk selv om rekkevidden deres er mindre. 

-De nye varebilene skal brukes til å frakte telekommunikasjonsutstyr til teamene våre i felten. Ikke bare er det en nødvendig tjeneste, det er også en som gjør livet til installatørene våre enklere – i stedet for å måtte transportere utstyret selv, kan vi organisere det slik at det venter på dem ved ankomst, og sikre høy effektivitet i felten med lave kostnader for miljøet. 

Miljøbevissthet yes-1

-Selskapet bytter over til elbiler fordi vi er svært bevisste på hvor viktig det er å beskytte miljøet vårt, og på hvilken innvirkning vi kan gjøre ved å gjøre det. Vi [i transportavdelingen] er beæret over å være den første avdelingen som får bidra til selskapets mål på denne måten, men vi er sikre på at dette bare er begynnelsen. 

-Vi er glade for at selskapet ikke bare fokuserer på telekommunikasjon (som hovedgrenen av arbeidet), men på å innovere og optimalisere prosesser i alle andre domener også, sier Darko. 

-Vi ser det også som en måte å holde seg konkurransedyktig i dagens marked, og holde seg i tråd med (eller foran) kundenes krav. Det er en vinn-vinn-situasjon! 

UBConnect vil fortsette å utvikle seg i denne retningen og bruke strategier som er i tråd med målene om bærekraftig utvikling. 

 
4 min read

Å ønske en ny partner velkommen – onboarding-prosessen

Et nøkkelelement for UBConnects suksess er forholdet til partnerne, både de mangeårige (som Caverion) og de nyetablerte...

1 min read

UBConnect har inngått fornyet avtale om 5G utbygging med Telenor for 2023 og 2024

UBConnect har vært en viktig partner i første fase av 5G utbyggingen for Telenor. Nå har de inngått ny avtale om videre...

3 min read

Alltid på vei - Intervju med feltteknikker

Morten og Svenn, to av UBConnects installatører, tar en kort pause i løpet av arbeidsdagen deres for å snakke med oss...