3 min lesetid

UBConnect inn i Fair Play Bygg

Featured Image

UBConnect AS har som første telekomentreprenør blitt innlemmet som støttemedlem i organisasjonen Fair Play Bygg Oslo, som jobber for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sørge for like konkurransevilkår i bygg- og anleggsnæringen.

–Det er gledelig at seriøse aktører tar ansvar for å hindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i telekombransjen. Vi håper at flere blir med på dette samarbeidet etter hvert. Fair Play Bygg vil sette på ressurser for å følge opp bransjen – til dette arbeidet trenger vi støttespillere, sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

UBConnect bygger nettverk for alle mobiloperatørene i Norge. Selskapet tar et helhetsansvar for utbyggingen og dekker hele verdikjeden, herunder prosjektplanlegging og styring, telekomdesign, materiell/logistikk og dokumentasjon. UBConnect har hovedkontor på Fornebu.

Teamene som utfører det fysiske arbeidet består av spesialister med bred erfaring og kompetanse fra bygging av basestasjoner til telekomnæringen. I tillegg til UBConnects egenansatte feltteam, kjøper selskapet tjenester fra både norske og utenlandske underleverandører for å sikre tilstrekkelig kapasitet og spisskompetanse.

– Vi bruker svært mye ressurser, tid og penger på å kontinuerlig sikre og kontrollere arbeidstakerrettigheter og gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden vår, i Norge og utlandet. Vi ønsker derfor å støtte initiativer som kan bidra til like konkurransevilkår i næringen, sier Lasse Bjørgan, CEO i UBConnect AS.

Fair Play Byggetikkplakat_lys

Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet er finansiert gjennom frivillige bevilgninger og donasjoner. Fair Play Bygg Norge er en sammenslutning av de lokale gruppene til Fair Play Bygg.

På mandag denne uken la regjeringen fram en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Planen inneholder blant annet et forslag om å bevilge treårig støtte til Fair Play Bygg Norge.

– At regjeringen støtter dette topartssamarbeidet mellom arbeidsgivere- og arbeidstakere gir Fair Play Norges arbeid enda større legitimitet. Vi tror derfor et medlemskap i Fair Play Norge vil kunne bidra til å gjøre oss enda mer attraktiv som leverandør, legger Lasse Bjørgan til.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Mamen, daglig leder Fair Play Bygg Oslo og omegn
Lasse Bjørgan, CEO i UBConnect AS

2 min read

5G-tekniker – En jobb høyt over bakken

Å jobbe som 5G-tekniker er spennende og varierende. Vi har vært med to av våre medarbeidere fra Transtema-familien som...

4 min read

UBConnect sin fremtiden

Utvikling over grensen

Kanskje det verste som kan skje til en bedrift i dagens marked er å være selvtilfreds. Mens...

3 min read

UBConnect inn i Transtema-konsernet

19. desember 2022 – Transtema Group AB har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i den norske...