3 min lesetid

Bærekraft og UBConnect

Featured Image

UBConnect er verdensmester i å bygge mobilnett - en tittel som innebærer ansvar for å tenke på bærekraft og bærekraftig utvikling, ettersom de er en viktig del av denne ambisjonen.

FN definerer bærekraftig utvikling som "utvikling som dekker dagens behov uten å sette i fare fremtidige generasjoners evne til å dekke sine egne behov" og etterlyser "samordnet innsats for å bygge en inkluderende, bærekraftig og spenstig fremtid for mennesker og planeten."

Siden UBConnects oppgave er å bygge grunnleggende infrastruktur, mener vi det er vår plikt å følge prinsippene om bærekraft og samfunnsansvar. Dette vil vi gjøre for å skape viktige samfunnsendringer, bidra til bedre helsetjenester, balanse mellom arbeid og liv, skape et tryggere og mer intelligente samfunn, og redusere energiforbruk og utslipp.

FNs bærekraftsmål

UBConnect jobber aktivt med å opprettholde FNs bærekraftsmål; innenfor de 17 målene har vi utpekt fem sentrale mål som vi direkte bidrar til og som er nærmest til vårt DNA, strategi og ambisjon:

 • Mål 9 - Industri, innovasjon og infrastrukturdownload
  • Som en markedsledende leverandør av digital infrastruktur for mobilnett i Norge er vi forpliktet til å bygge motstandsdyktig infrastruktur. Når vi skaper byggesteinene for neste generasjons mobilnettverk, knytter vi mennesker og verden sammen.

 • Mål 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunnMål 11 RGB@4x
  • I kombinasjon med nye teknologier som “tingenes internett” (IoT) og robotikk åpner 5G opp for nærmest uendelige muligheter. Resultatet er et mer bærekraftig samfunn med klima- og miljøbesparelser og økt sikkerhet og effektivitet for innbyggere og næringsliv.

 • Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjonMål 12 RGB
  • De digitale løsningene vi utvikler bidrar til å redusere karbonutslipp og ressursbruk i alle bransjer.


 • Mål 5 – Likestilling mellom kjønneneMål 5 RGB
  • Vi er forpliktet til å ha like muligheter for mennesker av alle kjønn.


 • Mål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekstMål 8 RGB
  • Vi er opptatt av å tilby våre ansatte stabilt arbeid og et positivt miljø. Vi er også opptatt av å opprettholde tilstrekkelige helse- og sikkerhetstiltak.

 

Bærekraftig ukeSus.week collage

Siden bærekraft er en sentral del av vår driftsmodell, har vi iverksatt tiltak for å sikre at alle våre ansatte er kjent med kjernekonseptene knyttet til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Det første steget vi tok var en uke dedikert til å lære, snakke og øke bevisstheten om disse temaene.

I løpet av denne uken deltok våre ansatte i forelesninger og engasjerte seg i aktiviteter knyttet til bevisstgjøring om bærekraft, i tillegg til å gjøre lokalsamfunnene mer bærekraftige og miljøvennlige. Spennende resultater og høyt engasjement viste at dette er et tema våre ansatte er like lidenskapelig opptatt av og selskapet som helhet.

UBConnect tror sterkt på budskapet og hensikten med bærekraftig utvikling, og er som sådan forpliktet til å lage en positiv påvirkning på alle områder vi har innflytelse på.

2 min read

5G-tekniker – En jobb høyt over bakken

Å jobbe som 5G-tekniker er spennende og varierende. Vi har vært med to av våre medarbeidere fra Transtema-familien som...

4 min read

UBConnect sin fremtiden

Utvikling over grensen

Kanskje det verste som kan skje til en bedrift i dagens marked er å være selvtilfreds. Mens...

3 min read

UBConnect inn i Transtema-konsernet

19. desember 2022 – Transtema Group AB har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i den norske...