3 min lesetid

UBConnect inn i Transtema-konsernet

Featured Image

19. desember 2022 – Transtema Group AB har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i den norske telekomentreprenøren UBConnect AS. 

henning-sveder-transtema
–UBConnect er markedsledende i Norge og har en ambisjon om å bli markedsledende i Norden. Med UBConnect får vi et heldekkende tilbud i Norge samt et selskap som kan bidra til vår nordiske ekspansjonsplan. Med langsiktige kunderelasjoner, høy kvalitet og en kompetent ledelse blir UBConnect et verdifullt tilskudd til Transtema-konsernet. Sammen med Tessta Connect, som vi kjøpte våren 2022, er vi nå en ledende aktør i Norge, sier Henning Sveder, konsernsjef i Transtema Group. 
 

Transtema er en av Nordens ledende virksomheter innen design, bygging, drift og vedlikehold av kommunikasjonsnett samt nettverksutstyr og tekniske konsulenttjenester til teleoperatører, bynett, myndigheter, kraftselskaper og større virksomheter. Transtema ble etablert i 1997 og har i dag virksomhet i både Sverige og Norge. Konsernet har 1 100 medarbeidere og er notert på Stockholmsbørsen. logo_white

 

UBConnect bygger nettverk for alle mobiloperatørene i Norge. Selskapet tar et helhetsansvar for utbyggingen og dekker hele verdikjeden, herunder prosjektplanlegging og styring, telekomdesign, materiell/logistikk og dokumentasjon. UBConnect har 230 ansatte og hovedkontor på Fornebu. 

UBConnect_Primary_Logo_Orange

– UBConnect har hatt en fantastisk utvikling de seneste årene og vi ser store fordeler ved å bli en del av Transtema slik at vi kan kunne ta neste skritt i selskapets utvikling og ekspansjon i Norden. Med støtte fra Tramstema kan vi bredde ut tilbudet vårt ytterligere. UBConnects tjenester er i økende grad etterspurt utenfor Norge, og ved å bli del av Transtema-konsernet vil vi kunne utvikle fullverdige leveransemodeller i øvrige nordiske land på en ra

skest og mest mulig effektiv måte, sier Lasse Bjørgan, administrerende direktør i UBConnect. 

På lag med Tessta Connect

Gjennom transaksjonen blir UBConnect del av det samme konsernet som eier telekomentreprenøren Tessta Connect AS.

_D0A6430_utvalg_lavoppl– Tessta Connect er særlig sterke på bygging av fibernett, mens UBConnect er en foretrukket leverandør for bygging av nettverk for de norske mobiloperatørene. Kombinasjonen av de to selskapene vil gjøre Transtema-konsernet i stand til å levere et enda mer komplett tjenestetilbud og øke egen konkurransekraft som totalleverandør til det norske fiber- og mobilmarkedet, legger Lasse Bjørgan til.  

Bjørgan skal fortsette med å lede UBConnect, som forventer å omsette for 440 millioner kroner i 2022, en økning fra 296 millioner kroner i 2021. 

Transaksjonen

Transtema kjøper 100 prosent av aksjene i UBConnect fordelt på et første vederlag på 94 millioner kroner, etterfulgt av mulige tilleggsvederlag verdt opptil 108 millioner kroner avhengig av UBConnects finansielle resultater de neste fire årene 

Selgerne av UBConnect er Ditlef de Vibes investeringsselskap Avant Venture Capital AS, Trym Skeies investeringsselskaper Skeie Kappa Invest og Skeie Capital Investment, samt diverse medlemmer av UBConnects konsernledelse.   

Partene forventer å sluttføre transaksjonen i løpet av januar 2023. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lasse Bjørgan, CEO i UBConnect, tel: +47 982 59 250

2 min read

5G-tekniker – En jobb høyt over bakken

Å jobbe som 5G-tekniker er spennende og varierende. Vi har vært med to av våre medarbeidere fra Transtema-familien som...

4 min read

UBConnect sin fremtiden

Utvikling over grensen

Kanskje det verste som kan skje til en bedrift i dagens marked er å være selvtilfreds. Mens...

3 min read

UBConnect inn i Transtema-konsernet

19. desember 2022 – Transtema Group AB har inngått avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i den norske...